Връщане, подмяна и рекламации в интернет магазина Distance.bg

Подмяна

За да направите подмяна на стоката, трябва да върнете закупения продукт и след това да заявите нова поръчка

 

Връщане на продукт

Ако полученият продукт не изпълнява очакванията, Потребителят и Предприемачът с права на потребител могат да направят връщане в рамките на 30 дни. Само неизползваните стоки подлежат на пълно възстановяване.Потребителят и Предприемачът с права на потребител носят отговорност за намаляване на стойността на продукта в резултат на използването му по начин, който надхвърля необходимото за установяване на характера, качествата и функционирането на Продукта.

За да направите връщане на продукт, кликнете:

Връщане на поръчка

След попълване на формуляра за връщане, ще получите номер RMA за връщането, който позволява проследяване на статуса на обратната пратка.

Начини на връщане:

 • • Връщане за собствена сметка

  Информираме, че разходите за връщане на пратката по този начин са за сметка на купувача. Обратната пратка трябва да изпратите на адрес:
  CzechLogistic – Distance
  Ul. Rayko Zhinzifov 27 (Econt DEPO)
  3700 Vidin

Как да приготвите продукта за връщане:

 • 1. Продуктът в оригиналната му опаковка поставете в кашон или друга обезопасяваща го опаковка
 • 2. Приложете също така получения номер RMA на връщането (напр. #800000999)
 • 3. Приложете документа за покупката (индивидуална фактура или фактура ДДС)

 

 

Рекламации

Всички закупени стоки са обект на 24-месечната отговорност на продавача. Рекламираният продукт се предоставя за експертиза на независим експерт. За решението на експерта клиентът ще бъде информиран в рамките на 14 дни от момента на получаване на обратната пратка. На рекламация не подлежат: щети, причинени по вина на потребителя в резултат на употреба и/или поддръжка, несъвместими с инструкцията и дефекти, причинени от неправилно съхранение, използване на продукта в противоречие с предназначението му, механични повреди или случайни събития.

С цел заявяване на рекламация, разпечатайте формуляра за рекламация, който е достъпен по-долу. Попълнете данните и изпратете продукта заедно с оригиналния документ за покупка на адреса, посочен във формуляра. Моля, отбележете на видимо място върху опаковката анотацията „Отдел Рекламации“. Това значително ще подобри и ускори процеса на разглеждане на рекламацията. Потребителят може да използва извънсъдебни средства за разглеждане на рекламации и обезщетения. За да се възползва от възможността за приятелско уреждане на спорове относно онлайн покупки, потребителят може да подаде рекламация, например чрез онлайн платформата за ОРС на ЕС, достъпна на: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Гаранция:

Продавачът изключва отговорността си по гаранцията спрямо Клиенти, които са предприемачи и които са предприемачи с права на потребители.

 

Необходими формуляри

ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

РЕКЛАМАЦИЯ НА ОБУВКИ

To Top