Правилник на онлайн магазина

Настоящият Правилник дефинира общите условия, правила и начин на продажбата, водена от Distance S.A. със седалище в Познан, чрез онлайн магазина distance.bg (наричан по-нататък: "Онлайн магазин") и посочва условията и реда на предоставянето на безплатни услуги по електронен път от Distance S.A. със седалище в Познан.

§ 1 Дефиниции

1. Работни дни - означава дни на седмицата от понеделник до петък с изключение на официалните празници.

2. Доставка - означава фактическата дейност на доставка на поръчаната от Клиента Стока от Продавача с посредничеството на Доставчика.

3. Доставчик - означава стопанска единица, с която Продавачът си сътрудничи в областта на Доставка на Стоки: а) куриерска фирма ECONT.

4. Парола - означава поредица от цифри и букви или други знаци, избрани от Клиента по време на Регистрацията в Онлайн магазина, използвана за обезопасяване на достъпа до Акаунта на Клиента в Онлайн магазина.

5. Клиент - означава стопанска единица, за която съгласно Правилника и законовите разпоредби могат да бъдат предоставяни услуги по електронен път или с която може да бъде сключен Договор за продажба.

6. Потребител - означава физическо лице, което извършва юридическа сделка с предприемач, която не е пряко свързана с неговия бизнес или професия.

7. Акаунт на Клиента - означава индивидуален панел за всеки Клиент, активиран за него от Продавача, след като Клиентът се регистрира и сключи договора за предоставяне на услуга за Клиентски акаунт.

8. Предприемач - означава физическо лице, юридическо лице или организационна единица, която не е юридическо лице, на което законът предоставя правоспособност, която осъществява стопанска или професионална дейност от свое име и извършва юридически акт, пряко свързан с неговия бизнес или професионална дейност.

9. Предприемач с правата на Потребител - означава физическо лице, сключващо Договор за продажба, пряко свързан с неговата стопанска дейност, чието съдържание показва, че договорът няма професионален характер за този Предприемач, произтичащ по-специално от предмета на неговата стопанска дейност въз основа на разпоредбите за Централния Регистър и Информация за Стопанската Дейност.

10. Правилник - означава настоящият правилник.

11. Регистрация - означава фактическа дейност, извършена по посочения в Правилника начин, необходима на Клиента, за да използва всички функционалности на Онлайн магазина.

12. Стационарен магазин - означава място, предназначено за обслужване на Клиенти, списъкът на магазините е достъпен в Уебсайта на магазина.

13. Продавач - означава фирма Distance S.A. със седалище в Познан (61-248), ul. Stanisław Zwierzchowski 31a, номер ДДС: 7781406159, REGON: 63445350600000, регистрирана в търговския регистър на Държавния Съдебен Регистър воден от Районния съд Познан - Нове Място и Вилда в Познан, VIII Стопански Отдел на Държавния Съдебен Регистър с номер KRS 0000650368, с фирмен капитал 7.000.000 PLN; e-mail: [email protected], която едновременно е собственик на Онлайн магазина.

14. Уебсайт на магазина - означава интернет страници, на които Продавачът води Онлайн магазина, действащ в домейна distance.bg.

15. Стока - означава продукт, представен от Продавача с посредничеството в Уебсайта на Онлайн магазина, който може да бъде предмет на Договора за продажба.

16. Траен носител - означава материал или инструмент, позволяващ на Клиента или Продавача да съхранява информация, адресирана лично до него, по начин, който позволява достъп до информацията в бъдеще за период, съответен за целите, за които тази информация се използва и които позволяват съхранената информация да бъде възстановена непроменена.

17. Договор за продажба - означава договор за продажба, сключен от разстояние между Клиента и Продавача съгласно правилата, определени в Правилника.

§ 2 Общи постановления за изполване на онлайн магазина

1. Всички права върху Онлайн магазина, включително авторски права, права на интелектуална собственост върху неговото име, неговия интернет домейн, Уебсайта на магазина, както и върху образци, формуляри, лога, публикувани в Уебсайта на магазина (с изключение на лога и снимки, представени в Уебсайта с цел представяне на стоки, авторските права за които принадлежат на трети страни) принадлежат на Продавача и тяхното използване може да става само по посочения начин и в съответствие с Правилника и с писменото съгласие на Продавача.

2. Продавачът ще положи всички усилия, за да гарантира, че използването на Онлайн магазина е възможно за Интернет потребителите с използването на всички популярни уеб браузъри, операционни системи, типове устройства и видове интернет връзки. Минималните технически изисквания, позволяващи използването на Уебсайта на магазина, са уеб браузър във версия от поне Internet Explorer 11 или Chrome 66 или FireFox 60 или Opera 53 или Safari 5 или по-нова версия, с активирано обслужване на Javascript, приемащ файлове „бисквитки“ и интернет връзка със скорост от поне 256 kbit/s. Уебсайтът на Онлайн магазина е оптимизиран за минимална разделителна способност на екрана 1024x768 пиксели.

3. Продавачът използва механизма на файловете "бисквитки", които се записват от сървъра на Продавача на хард диска на крайното устройство на Клиентите, когато използват Уебсайта на Онлайн магазина. Използването на „бисквитки“ има за цел осигуряване на правилната работа на Уебсайта на Онлайн магазина на крайните устройства на Клиентите. Този механизъм не унищожава крайното устройство на Клиента и не променя конфигурацията на крайните устройства на Клиента или софтуера, инсталиран на тези устройства. Всеки Клиент може да деактивира механизма "бисквитки" в уеб браузъра на крайното си устройство. Продавачът посочва, че деактивирането на „бисквитките“ може да причини затруднения или да попречи на използването на Уебсайта на Онлайн магазина.

4. За да заяви поръчка в Онлайн магазина чрез Уебсайта на Онлайн магазина или чрез електронна поща и да използва услугите, достъпни на Уебсайтовете на Онлайн магазина, Клиентът трябва да притежава активен имейл акаунт.

5. За да направи поръчка в Онлайн магазина по телефона, е необходимо Клиентът да има активен телефонен номер и активен имейл акаунт.

6. На Клиента е забранено да предоставя незаконно съдържание и да използва Онлайн магазина, Уебсайта на Онлайн магазина или безплатни услуги, предоставяни от Продавача по начин, който противоречи на закона, благоприличието или нарушава личните права на трети страни.

7. Продавачът декларира, че публичният характер на Интернет и използването на електронни услуги може да доведе до риск от получаване и модифициране на данните на Клиентите от неупълномощени лица, поради което Клиентите трябва да използват подходящи технически мерки за минимизиране на гореспоменатите рискове. По-специално, те трябва да използват антивирусни програми и програми, защитаващи самоличността на потребителите на Интернет. Продавачът никога не иска от Клиента да му предостави Паролата под каквато и да е форма.

8. Не е разрешено да се използват ресурсите и функциите на Онлайн магазина с цел водене на бизнес дейност от Клиента, която би нарушила интереса на Продавача, т.е. рекламни дейности на друг предприемач или продукт; дейност, състояща се в публикуване на съдържание, което не е свързано с дейностите на Продавача; дейност, състояща се в публикуване на невярно или подвеждащо съдържание.

§ 3 Регистрация

1. За да регистрира Клиентски Акаунт, Клиентът е длъжен да направи безплатна Регистрация.

2. За заявка на поръчка в Онлайн магазина не е необходима Регистрация.

3. За да се регистрира, Клиентът трябва да попълни формуляр за регистрация, предоставен от Продавача в Уебсйта на Оналайн магазина и да изпрати попълнения формуляр на Продавача по електронен път чрез избор на съответната функция във формуляра за регистрация. По време на Регистрацията Клиентът въвежда индивидуална Парола.

4. По време на попълване на формуляра за регистрация Клиентът има възможност да се запознае с Правилника, като приеме съдържанието му чрез маркиране на съответното поле във формуляра.

5. По време на Регистрацията Клиентът може доброволно да даде съгласието си за обработка на неговите лични данни за маркетингови цели чрез маркиране на съответното поле във формуляра за регистрация. В този случай Продавачът ясно информира за целта на събиране на личните данни на Клиента, както и за известните на Продавача или предвидените получатели на тези данни.

6. Съгласието на Клиента за обработката на личните му данни за маркетингови цели не обуславя възможността за сключване на договор с Продавача за предоставяне на услугата Клиентски Акаунт по електронен път. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време чрез подаване на подходящо заявление от Клиента до Продавача. Заявлението може например да бъде изпратено на адреса на Продавача по електронна поща.

7. След изпращане на попълнения формуляр за регистрация Клиентът незабавно получава на посочения във формуляра адрес на електронна поща потвърждение за Регистрация от Продавача. Към този момент се сключва договор за предоставяне на услугата Клиентски Акаунт по електронен път и Клиентът получава възможност за достъп до Клиентския Акаунт и да въвежда промени в данните, въведени по време на Регистрацията.

§ 4 Поръчки

1. Информацията, публикувана в Уебсайта на Онлайн магазина, не представлява оферта на Продавача по смисъла на Гражданския кодекс, а само покана до Клиентите да подадат оферти за сключване на Договор за продажба.

2. Клиентът може да заявява поръчки в Онлайн магазина чрез Уебсайта на Онлайн магазина или по имейл 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

3. Клиентът може да прави поръчки в Онлайн магазина по телефона в часовете и дните, посочени в Уебсайта на Онлайн магазина.

4. Клиент, който заявява поръчка в Уебсайта на магазина, избира Стоките, от които се интересува. Стоките се добавят към поръчката чрез избор на бутон "ДОБАВИ В КОШНИЦАТА" под дадените Стоки, представени в Уебсайта на Онлайн магазина. След като завърши цялата поръчка и посочи в „КОШНИЦАТА” метода на Доставка и начина на плащане, Клиентът заявява поръчката, като изпраща формуляра за поръчка до Продавача с избиране на бутон „Потвърждаване на поръчката” в Уебсайта на Онлайн магазина. Поръчката е свързана със задължение за плащане”. Всеки път, преди изпращане на заявката за поръчка на Продавача, Клиентът е информиран за общата цена за избраните Стоки и за Доставка, както и за всички допълнителни разходи, които е длъжен да направи във връзка с Договора за продажба.

5. Клиентът, който заявява поръчка по телефона, използва телефонния номер, предоставен от Продавача в Уебсайта на Онлайн магазина. По време на телефонния разговор Клиентът посочва на Продавача името на Стоката измежду Стоките в Уебсайта на Онлайн магазина, количеството на Стоките, които би искал да поръча, и посочва начина, адреса на доставката и начина на плащане, а също така посочва, по негов избор, своя имейл адрес или адрес за кореспонденция, на който Продавачът да потвърди съдържанието на предложения договор и потвърждение на поръчката - в случай, че между Клиента и Продавача е сключен Договор за продажба. Всеки път по време на телефонен разговор Продавачът информира Клиента за общата цена на избраната Стока и общите разходи за избрания начин на Доставка, както и за всички допълнителни разходи, които Клиентът би бил длъжен да направи, ако Договорът за продажба бъде сключен.

6. Продавачът потвърждава на Клиента съдържанието на предложения Договор за продажба, записано - по избор на Клиента - на хартия или под формата на имейл - потвърждението се извършва преди сключването на Договора за продажба.

7. Декларацията на Клиента за сключване на Договора за продажба, подадена от него след получаване на потвърждението от Продавача, посочено по-горе в §4 ал. 6, е записана върху хартия или друг Траен носител.

8. След сключването на Договора за продажба по телефона Продавачът ще изпрати на Траен носител на предоставен от Клиента имейл или адрес за кореспонденция, информация, съдържаща потвърждение на условията на Договора за продажба. Потвърждението включва по-специално: уточняване на Стоката, предмет на Договора за продажба, нейната цена, разходи за Доставка и информация за всички други разходи, които Клиентът е длъжен да направи във връзка със Договора за продажба.

9. Клиентът, който заявява поръчка по електронна поща, я изпраща на имейл адреса, посочен от Продавача в Уебсайта на Онлайн магазина. В съобщението, изпратено на Продавача, Клиентът посочва: името на Стоката, цвета и количеството, измежду Стоките, представени в Уебсайта на Онлайн магазина и своите адресни и контактни данни.

10. След получаване на съобщението, посочено в §4 ал. 9, Продавачът изпраща на Клиента отговор по имейл, като предоставя своите данни за регистрация, цената на избраните Стоки и възможните начини на плащане и начина на Доставка, заедно с нейната цена, както и информация за всички допълнителни плащания, които Клиентът ще понесе по Договора за продажба. Съобщението също така информира Клиента, че сключването на Договора за продажба чрез електронна поща води до задължение за плащане на поръчаната Стока. Въз основа на информацията, предоставена от Продавача, Клиентът може да направи поръчка, като изпрати имейл до Продавача, в който да посочи избрания начин на плащане и начина на Доставка.

11. По отношение на определени Стоки (информацията по този въпрос се публикува всеки път в Уебсайта на Онлайн магазина в картата на Стоката), Клиентът има възможност да направи индивидуална поръчка, в която Стоките ще бъдат изработени според неговите спецификации или ще бъдат предназначени за удовлетворяване на индивидуалните му нужди. За тази цел Клиентът, при заявка на поръчката, може да избере модела на Стоката, от която се интересува, измежду представените от Продавача в Уебсайта на Магазина и описани като изработени съгласно спецификациите на Клиента, или за удовлетворяване на индивидуалните му нужди ("custom"). Клиентът определя качествата на такава Стока или придава качества, строго свързани с него, например чрез индивидуална бродерия (т.е. съдържание, което трябва да бъде избродирано върху Стоката). Стоките се добавят към поръчката чрез избор на бутон "ДОБАВИ В КОШНИЦАТА" под дадените Стоки, представени в Уебсайта на Онлайн магазина. След като завърши цялата поръчка и посочи в „КОШНИЦАТА” метода на Доставка и начина на плащане, Клиентът заявява поръчката, като изпраща формуляра за поръчка до Продавача с избиране на бутон „Потвърждаване на поръчката” в Уебсайта на Онлайн магазина. Поръчката е свързана със задължение за плащане”. Всеки път, преди изпращане на заявката за поръчка на Продавача, Клиентът е информиран за общата цена за избраните Стоки и за Доставка, както и за всички допълнителни разходи, които е длъжен да направи във връзка с Договора за продажба. Всяка от Стоките, означени като "custom", трябва да представлява предмет на отделна поръчка. Аналогично - в рамките на една поръчка не бива да се слагат заедно Стоки, означени като "custom" с други Стоки, намиращи се в офертата на Продавача. Техническите решения, използвани в Уебсайта на Магазина, не позволяват действията, описани по-горе.

12. Заявяването на Поръчка представлява оферта от Клиента към Продавача за сключване на Договор за продажба на Стоките, предмет на поръчката.

13. След заявяване на поръчката, Продавачът изпраща потвърждение за заявяването й на имейл адреса, предоставен от Клиента. Информацията за потвърждението за заявяване на поръчката представлява декларация на Продавача за приемане на офертата, посочена в §4 ал. 12 по-горе и с получаването му от Клиента се сключва Договорът за продажба.

14. След сключването на Договора за продажба, Продавачът потвърждава на Клиента условията на договора, като ги изпраща на траен носител на имейл адреса на Клиента или писмено на адреса, предоставен от Клиента по време на Регистрация или заявка на поръчка.

§ 5 Плащане

1. Цените в Уебсайта на Магазина, поставени до дадената Стока, са брутни цени и не съдържат информация за разходите за Доставка и всякакви други разходи, които Клиентът ще бъде длъжен да направи във връзка с Договора за продажба, за които Клиентът ще бъде информиран при избора на начин на Доставка и заявяване на поръчката.

2. Клиентът може да избере следните форми на плащане за поръчани Стоки:

а) банков превод чрез външна платежна система PayPro/Braintree, обслужвана от PayPro S.A. със седалище в Poznan (в този случай изпълнението на поръчката ще започне, след като Продавачът изпрати на Клиента потвърждение за приемането на поръчката и след получаване на информацията за успешното завършване на плащането от системата PayPro/Braintree);

b) наложен платеж чрез плащане на куриера ECONT при получаване на поръчката

3. Ако Клиентът е избрал начин на плащане предплащане, той трябва да направи плащането за поръчката в размера, определен в Договора за продажба, в срок от 7 Работни дни.

4. В случай, че Клиентът не направи плащането в срока, посочен в §5 ал. 3 от Правилника, Продавачът определя допълнителен срок за Клиента да извърши плащането и го информира за това на Траен носител. Информацията за допълнителния краен срок за плащане съдържа също информация, че след изтичането на този срок Продавачът ще се оттегли от Договора за продажба. В случай на неефективно изтичане на втория краен срок за плащане, Продавачът ще изпрати на Клиента на Траен носител декларация за отказ от договора съгласно чл. 491 от Гражданския кодекс.

§ 6 Доставка

1. Продавачът реализира Доставка на територията на България.

2. Продавачът е задължен да достави Стоката - предмет на Договора за продажба без дефекти.

3. Продавачът публикува информация за броя Работни дни, необходими за Доставката и изпълнението на поръчката в Уебсайта на Магазина.

4. Срокът на Доставка и изпълнение на поръчката, посочен в Уебсайта на Магазина, се брои в работни дни в съответствие с §5 ал. 2 от Правилника.

5. Поръчаните Стоки се доставят на Клиента чрез Доставчика на адреса, посочен във формуляра за поръчка.

6. В деня на изпращане на Стоките до Клиента, на имейл адреса на Клиента се изпраща информация, потвърждаваща изпращането на поръчката от Продавача.

7. Клиентът е длъжен да огледа доставената пратка навреме и по начина, приет за дадения тип пратки. В случай на загуба или повреда на пратката, Клиентът има право да поиска от служителя на Доставчика да изготви съответен протокол.

8. Продавачът, в съответствие с волята на Клиента, прилага към пратката, която е предмет на Доставката, касова бележка или фактура ДДС, обхващаща доставените Стоки. За да получи фактура ДДС, Клиентът трябва да декларира по време на покупката, че купува Стоките като Предприемач (данъкоплатец). Декларирането на горното се извършва чрез маркиране на съответното поле във формуляра за поръчка, преди изпращането на поръчката до Продавача.

9. Продавачът, в съответствие с волята на Клиента, прилага към пратката, която е предмет на Доставката, касова бележка или фактура ДДС, обхващаща доставените Стоки. За да получи фактура ДДС, Клиентът трябва да декларира по време на покупката, че купува Стоките като Предприемач (данъкоплатец). Декларирането на горното се извършва чрез маркиране на съответното поле във формуляра за поръчка, преди изпращането на поръчката до Продавача.

§ 7 Търговска гаранция

1. Продавачът осигурява Доставката на Стоките без физически и правни дефекти. Продавачът носи отговорност пред Клиента, ако Стоката има физически или юридически дефект (търговска гаранция).

2. Ако Стоката има дефект, Клиентът може:

а) да подаде декларация за намаляване на цената или оттегляне от Договора за продажба, освен ако Продавачът незабавно и без ненужно неудобство за Клиента замени дефектната Стока със Стока без дефекти или отстрани дефекта.

a. Това ограничение не се прилага, ако Стоката вече е била заменена или ремонтирана от Продавача или Продавачът не е изпълнил задължението да замени Продукта с изправен или да отстрани дефектите. Клиентът може, вместо предложеното от Продавача отстраняване на дефекта, да поиска Стоката да бъде заменена със Стока без дефекти или вместо подмяната, да поиска дефектът да бъде отстранен, освен ако не е възможно привеждане на Стоката в съответствие с договора по избрания от Клиента начин или това би изисквало прекомерни разходи в сравнение с метода, предложен от Продавача. При оценка на превишението на разходите се взема предвид стойността на Стоката без дефекти, видът и значимостта на дефекта, както и неудобството, на което Клиентът би бил изложен при друг начин на решение на дефекта.

б) да поиска подмяна на дефектната Стока със Стока без дефекти или отстраняване на дефекта. Продавачът е длъжен да замени дефектната Стока със Стока без дефекти или да отстрани дефекта в разумен срок, без излишно неудобство за Клиента. Продавачът може да откаже да удовлетвори искането на Клиента, ако е невъзможно да приведе дефектната Стока в съответствие с Договора по избрания от Клиента начин или това би изисквало прекомерни разходи в сравнение с другия възможен метод за привеждане на дефектната Стока в съответствие с Договора. Разходите за ремонт или подмяна покрива Продавачът.

3. Клиентът, който упражнява правата по гаранцията, е длъжен да достави дефектната Стока на адреса на Продавача. В случай на Клиент, който е Потребител и Предприемач с права на Потребител, разходите за Доставка се поемат от Продавача.

4. Продавачът носи отговорност по търговска гаранция, ако бъде установен физически дефект в рамките на две години от издаването на Стоката на Клиента. Иск за отстраняване на дефект или замяна на Стока със Стока без дефекти изтича след една година, но този период не може да приключи преди изтичането на периода, посочен в първото изречение. В рамките на този срок Клиентът може да се откаже от Договора за продажба или да подаде декларация за намаляване на цената поради дефект на Стоката. Ако Клиентът е поискал подмяна на Стоката със Стока без дефекти или отстраняване на дефекта, крайният срок за оттегляне от Договора за продажба или подаване на декларация за намаляване на цената започва от момента на неефективното изтичане на крайния срок за подмяна на Стоката или отстраняване на дефекта.

5. Всички рекламации, свързани със Стоките или изпълнението на Договора за продажба, могат да бъдат изпратени от Клиента в писмена форма на адреса на Продавача.

6. В рамките на 14 дни от датата на иска с рекламацията Продавачът ще отговори на рекламацията на Стоката или рекламацията, свързана с изпълнението на Договора за продажба, докладван от Клиента.

7. Клиентът може да заяви рекламация до Продавача с използването на безплатни услуги, предоставяни по електронен път от Продавача. Рекламацията може да бъде подадена в електронен вид и изпратена на адрес [email protected] В рекламацията Клиентът трябва да опише появилия се проблем. Продавачът незабавно, не по-късно от 14 дни след получаването, ще разгледа рекламацията и ще отговори на Клиента.

8. Продавачът не използва извънсъдебно разрешаване на спорове, посочено в Закона от 23 септември 2016 г., за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове

§ 8 Гаранция

1. Стоките, продавани от Продавача, могат да бъдат покрити от гаранция, предоставена от производителя на Стоките или дистрибутора.

2. В случай на Стоки, обхванати от гаранцията, информацията за съществуването и съдържанието на гаранцията се представя всеки път в Уебсайта на Магазина.

§ 9 Отказ от Договора за продажба

1. Клиент, който е Потребител и Предприемач с права на Потребител, сключил Договор за продажба, може да се оттегли от него в рамките на 30 дни, без да посочва каквато и да е причина.

2. Клиент, който е Потребител и Предприемач с права на Потребител, сключил Договор за продажба, може да се оттегли от него в рамките на 30 дни, без да посочва каквато и да е причина.

3.Потребител и Предприемач с права на Потребител могат да се откажат от Договора за продажба, като подадат до Продавача декларация за отказ. Тази декларация може да бъде подадена, например, в писмена форма на адреса на Продавача, т.е.: …, или също така посредством електронна поща на адреса на Продавача: [email protected] Декларацията може да бъде подадена във формуляра, образецът на който е публикуван от Продавача в Уебсайта на Магазина на следния адрес: формуляр за отказ. За спазване на срока е достатъчно изпращане на декларацията преди неговото изтичане.

4. Потребителят и Предприемачът с права на Потребител могат да се оттеглят от Договора, като подадат декларация за отказ на Продавача чрез формуляра, достъпен в уебсайта на адрес: Електронен фурмуляр за отказ. За спазване на срока е достатъчно изпращане на декларацията преди неговото изтичане. Продавачът незабавно потвърждава на Потребителя и Предприемача с права на Потребител, че е получил формуляра, изпратен чрез Уебсайта.

5. В случай на оттегляне от Договора за продажба, договорът се смята за несключен.

6. Ако Потребителят или Предприемачът с права на Потребител е подал формуляр за отказ от Договора за продажба преди Продавачът да е приел неговата оферта, офертата не е обвързваща.

7. Продавачът е длъжен незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата на получаване на изявлението на Потребителя или Предприемача за отказ от Договора за продажба, да върне всички извършени от него плащания, включително разходите за Доставка на Стоките до Потребителя или Предприемача с правата на Потребител. Продавачът може да задържи възстановяването на плащания, получени от Потребителя или Предприемача с права на Потребител, докато Стоките бъдат върнати или докато Потребителят или Предприемачът с права на Потребител предоставят доказателство за връщане на Стоките, което от двете настъпи първо.

8. Ако Потребителят или Предприемачът с правата на Потребител, упражняващ правото на отказ, е избрал начин на Доставка на Стоките, различен от най-евтиния обикновен метод на Доставка, предлаган от Продавача, Продавачът не е длъжен да възстанови допълнителните разходи, направени от Потребителя или Предприемача с правата на Потребител.

9. Потребителят или Предприемачът с правата на Потребител е длъжен да върне Стоките на Продавача незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата, на която той се е оттеглил от Договора за продажба. За спазване на крайния срок е достатъчно връщане на Стоките на адреса на Продавача преди изтичане на този срок:
CzechLogostic – Distance
Ул. Райко Жинзифов 27 (Econt DEPO)
3700 Видин

10. В случай на отказ Клиентът, който е Потребител или Предприемачът с права на Потребител, поема само преките разходи по връщането.

11. Ако поради естеството си Стоките не могат да бъдат върнати по обикновен начин по пощата, Продавачът информира Потребителя и Предприемача с правата на Потребител за разходите по връщане на Стоките в Уебсайта на Магазина.

12. Потребителят и Предприемачът с права на Потребител носят отговорност за намаляване на стойността на Стоката в резултат на използването по начин, който надхвърля необходимото за установяване на характера, качествата и функционирането на Стоката.

13. Продавачът възстановява плащането, използвайки същия начин на плащане, използван от Потребителя или Предприемача с права на Потребител, освен ако Потребителят или Предприемачът с права на Потребител изрично се е съгласил с различен начин на връщане, който не включва никакви разходи за него.

§ 10 Безплатни услуги

1. Продавачът предоставя на Клиентите по електронен път следните безплатни услуги:

a) Формуляр за контакт;

b) Бюлетин;

c) Поддържане на Клиентски Акаунт;

d) Публикуване на мнения;

2. Услугите, изброени в §10 ал. 1 по-горе, се предоставят 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

3. Продавачът си запазва правото да избере и промени вида, формата, времето и метода за предоставяне на достъп до избрани от посочените услуги, за което ще информира Клиентите по начин, подходящ за изменението на Правилника.

4. Услугата Формуляр за контакт се състои в изпращане на съобщение до Продавача, като се използва формулярът, достъпен в уебсайта на магазина.

5. Отказът от безплатната услуга Формуляр за контакт е възможен по всяко време и се състои в спиране на изпращането на запитвания до Продавача.

6. Услугата Бюлетин може да се използва от всеки Клиент, който въведе своя имейл адрес, като използва формуляра за регистрация, предоставен от Продавача в Уебсайта на Магазина. След изпращане на попълнения формуляр за регистрация Клиентът незабавно получава на посочения във формуляра адрес на електронна поща активиращ линк - потвърждение за абонамент за Бюлетина. При активиране на линка от Клиента се сключва договор за предоставяне на услугата Бюлетин по електронен път. По време на Регистрацията, Клиентът може допълнително да маркира съответно поле във формуляра за регистрация, за да се абонира за услугата Бюлетин.

7. Услугата Бюлетин се състои в изпращане от Продавача на имейл адреса на електронни съобщения, съдържащи информация за нови продукти или услуги в офертата на Продавача. Бюлетинът се изпраща от Продавача до всички Клиенти, които са се абонирали.

8. Всеки Бюлетин, адресиран до дадени Клиенти, включва по-специално: информация за подателя, попълнено поле „тема“, уточняващо съдържанието, както и информация за възможността и метода за отказване от безплатната услуга за получаване на Бюлетин.

9. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаването на Бюлетина, като се отпише чрез линка, предоставен във всеки имейл, изпратен като част от услугата Бюлетин или като деактивира съответното поле в Акаунта на Клиента.

10. Услугата за поддръжка на Клиентски Акаунт е достъпна след Регистрация при условията, описани в Правилника и се състои в предоставяне на Клиента на специален панел в Уебсайта на Магазина, позволяващ на Клиента да променя данните, които е предоставил по време на Регистрацията, както и проследяване на състоянието на поръчки и историята на вече извършените поръчки.

11. Клиентът, който се е регистрирал, може да подаде искане до Продавача за изтриване на Клиентския Акаунт, но в случай на искане за изтриване на Клиентския Акаунт от Продавача, той може да бъде изтрит до 14 дни от искането.

12. Услугата за публикуване на мнения се състои в това Продавачът да даде възможност на Клиентите, които имат Клиентски Акаунт, да публикуват в Уебсайта на Магазина индивидуални и субективни изявления на Клиента, касаещи по-специално Стоките.

13. Отказ от услугата Публикуване на мнения е възможен по всяко време и се състои в това, че Клиентът спира да публикува съдържание в Уебсайта на Магазина.

14. Продавачът има право да блокира достъпа до Клиентския акаунт и безплатни услуги в случай, че Клиентът действа в ущърб на Продавача, т.е. провежда рекламни дейности на друг предприемач или продукт; дейност, състояща се в публикуване на съдържание, което не е свързано с дейностите на Продавача; дейности, състоящи се в публикуване на невярно или подвеждащо съдържание, както и в случай, че Клиентът действа в ущърб на други Клиенти, нарушавайки закона или разпоредбите на Правилника, а също и когато блокирането на достъпа до Клиентския акаунт и безплатните услуги е оправдано от съображения за сигурност - по-специално: нарушаване на сигурността на Уебсайта на Онлайн магазина от страна на Клиента или други хакерски дейности. Блокирането на достъпа до Клиентския Акаунт и безплатните услуги по горепосочените причини продължава за периода, необходим за разрешаване на проблема, съставляващ основание за блокиране на достъпа до Клиентския Акаунт и безплатните услуги. Продавачът ще уведоми Клиента за блокиране на достъпа до Клиентския акаунт и безплатните услуги по електронен път на адреса, предоставен от Клиента във формуляра за регистрация.

§ 11 Отговорност на Клиента за публикуваното от него съдържание

1. Публикувайки съдържание и предоставяйки го, Клиентът разпространява съдържанието доброволно. Публикуваното съдържание не изразява възгледите на Продавача и не трябва да се разбира като неговата дейност. Продавачът не е доставчик на съдържание, а само субект, който предоставя адекватни ИКТ ресурси за тази цел.

2. Клиентът декларира, че:

а) има право да използва авторски права, права на индустриална собственост и/или сродни права върху - съответно - произведения, обекти на права на индустриална собственост (например търговски марки) и/или обекти на сродни права, които съставляват съдържанието;

b) публикуването и споделянето, като част от услугите, посочени в §10 от Правилника, на лични данни, изображение и информация за трети страни се извършва законно, доброволно и със съгласието на лицата, за които се отнасят;

c) се съгласява да получи достъп до публикуваното съдържание от други Клиенти и Продавача, както и упълномощава Продавача да го използва безплатно в съответствие с разпоредбите на настоящия Правилник;

d) изразява съгласие за подготовка на произведения по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

3. Клиентът няма право да:

a) публикува, в рамките на използването на услугите, посочени в §10 от Правилника, на лични данни на трети страни и разпространяване на снимки на трети страни без съгласието или разрешението на третото лице, изисквано от закона;

b) публикува в рамките на използването на услугите, посочени в §10 от Правилника, на рекламно и/или промоционално съдържание.

4. Продавачът е отговорен за съдържанието, публикувано от Клиентите, при условие че получи уведомление в съответствие с §12 от Правилника.

5. Забранено е на Клиентите да публикуват в рамките на използването на услугите, посочени в §10 от Правилника, съдържание, което би могло, по-специално:

а) да бъде публикувано недобросъвестно, например с намерение нарушаване на личните права на трети страни;

b) да наруши каквито и да било права на трети страни, включително права, свързани със защитата на авторското право и сродните му права, защитата на правата на индустриална собственост, търговската тайна или свързаните със задълженията за поверителност;

c) да бъде обидно или да представлява заплаха за други хора, да съдържа речник, който нарушава добрите нрави (например чрез използване на нецензурни думи или изрази, които обикновено се считат за обидни);

d) да противоречи на интереса на Продавача, т.е. съдържание, представляващо рекламни материали на друг предприемач или продукт; съдържание, което не е свързано с дейностите на Продавача; невярно или подвеждащо съдържание;

e) да нарушава по друг начин разпоредбите на Правилника, добрите нрави, разпоредбите на приложимото право, социалните или моралните норми.

6. В случай на получаване на уведомление в съответствие с §12 от Правилника, Продавачът си запазва правото да модифицира или изтрие съдържанието, публикувано от Клиентите в рамките на използваните от тях услуги, посочени в §10 от Правилника, по-специално по отношение на съдържанието, за което въз основа на докладите на трети страни или съответните органи е установено, че те могат да представляват нарушение на настоящия Правилник или приложимото законодателство. Продавачът не води текущ контрол на публикуваните съдържания.

7. Клиентът изразява съгласие за безплатно използване от Продавача на съдържанието, публикувано от него като част от Уебсайта на Магазина.

§ 12 Съобщаване на опасности или нарушаване на правата

1. В случай, че Клиентът или друго лице или единица прецени, че съдържанието, публикувано в Уебсайта на Магазина, нарушава техните права, лични права, благоприличие, чувства, морал, убеждения, принципите на лоялна конкуренция, ноу-хау, тайна, защитена от закона или по задължение, може да уведоми Продавача за потенциално нарушение.

2. Продавачът, уведомен за потенциално нарушение, предприема незабавни стъпки за премахване на съдържанието, причиняващо нарушението, от Уебсайта на Магазина.

§ 13 Защита на личните данни

1. Правилата за защита на личните данни са посочени в Политиката за поверителност.

§ 14 Прекратяване на договора (не се отнася за Договори за продажба)

1. Както Клиентът, така и Продавачът могат да прекратят договора за предоставяне на електронни услуги по всяко време и без да посочват причини, при спазване на правата, придобити от другата страна преди прекратяването на горепосочения договор и разпоредбите по-долу.

2. Клиентът, който се е регистрирал, прекратява договора за предоставяне на електронни услуги, като изпраща подходяща декларация за воля на Продавача, използвайки произволни средства за комуникация от разстояние, които позволяват на Продавача да се запознае с волята на Клиента.

3. Продавачът прекратява договора за предоставяне на електронни услуги, като изпраща на Клиента подходяща декларация за воля на имейл адреса, предоставен от Клиента по време на Регистрацията.

§ 15 Крайни постановления

1. Продавачът носи отговорност за неизпълнение или неправилно изпълнение на договора, но в случай на договори, сключени с Клиенти, които са Предприемачи, Продавачът носи отговорност само в случай на умишлено увреждане и в рамките на действителните загуби, понесени от Клиента, който е Предприемач.

2. Съдържанието на този Правилник може да бъде записано чрез разпечатване, записване на носител или изтегляне по всяко време от Уебсайта на Магазина.

3. В случай на спор, възникнал по сключения Договор за продажба, страните ще се стремят да разрешат въпроса по взаимно съгласие. Приложимото право за уреждане на спорове, произтичащи от настоящия Правилник, е полското право.

4. Продавачът информира Клиента, който е Потребител, за възможността за използване на извънсъдебни процедури за рекламации и обезщетения. Правилата за достъп до тези процедури са достъпни в офисите или в уебсайтовете на субекти, упълномощени за извънсъдебно разрешаване на спорове. Те могат да бъдат по-специално омбудсмани на потребителите или Областни инспекторати на търговската инспекция, списъкът на които е достъпен в уебсайта Службата за защита на конкуренцията и потребителите.
Продавачът информира, че на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/ е достъпна европейска платформа за онлайн разрешаване на спорове между потребители и предприемачи (платформа ODR).

5. Продавачът си запазва правото да изменя настоящия Правилник. Всички поръчки, приети от Продавача за изпълнение преди датата на влизане в сила на новия Правилник, се изпълняват въз основа на Правилника, който е в сила към датата на заявяване на поръчката от Клиента. Изменението на Правилника влиза в сила в рамките на 7 дни от датата на публикуване в Уебсайта на Магазина. Продавачът ще информира Клиента 7 дни преди влизането в сила на новия Правилник за изменението на Правилника чрез имейл съобщение, съдържащо линк към текста на изменения Правилник. Ако Клиентът не приеме новото съдържание на Правилника, той е длъжен да уведоми Продавача за този факт, което води до прекратяване на договора съгласно разпоредбите на §14 от Правилника.

6. Договорите с Продавача се сключват на български език.

7. Правилникът влиза в сила от 15.04.2021 г.

To Top